Cho đường tròn (O;R) nằm trong mặt phẳng (P). Tìm tập hợp các điểm M trong không gian sao cho hình chiếu của chúng trên (P) luôn nằm trên đường tròn đã cho.. Bài 13 trang 53 SGK Hình học 12 Nâng cao – Bài 3. Mặt trụ hình trụ và khối trụ

Cho đường tròn (O;R) nằm trong mặt phẳng (P). Tìm tập hợp các điểm M trong không gian sao cho hình chiếu của chúng trên (P) luôn nằm trên đường…

Continue Reading

Trong mỗi trường hợp sau, gọi tên hình tròn xoay: a) Sinh bởi ba cạnh của hình chữ nhật khi quay quanh đường thẳng chứa cạnh thứ tư. b) Sinh bởi một hình chữ nhật (kể cả điểm trong) khi quay quanh đường thẳng chứa một cạnh.. Bài 12 trang 53 SGK Hình học 12 Nâng cao – Bài 3. Mặt trụ hình trụ và khối trụ

Trong mỗi trường hợp sau, gọi tên hình tròn xoay:a) Sinh bởi ba cạnh của hình chữ nhật khi quay quanh đường thẳng chứa cạnh thứ tư.b) Sinh bởi một…

Continue Reading
Close Menu